DIAGNOSTIEK

Multidisciplinaire diagnostiek:Met ouders en kind wordt de ontwikkeling van het kind overlopen en de zorgvraag van ouders geformuleerd.
Na dit intakegesprek volgt een diagnostisch parcours. Aan de hand van observaties, samenspel, genormeerde standaardtesten en vragenlijsten wordt de ontwikkeling van het kind geëvalueerd en een sterkte-zwakte profiel opgesteld.Na overleg binnen het team wordt bepaald of verder onderzoek naar specifieke leer- en ontwikkelingsstoornissen aangewezen is. Aansluitend op het diagnostisch onderzoek wordt een begeleidingsplan voorgesteld.

Ons diagnostische onderzoek kan zich richten op:

• ontwikkelingsonderzoek bij baby’s, peuters en kleuters
• cognitieve sterktes en zwaktes (IQ onderzoeken en grondig specifiek neuro-psychologisch onderzoek naar aandachtfuncties, visuele perceptie, geheugen…)
• de negatieve en positieve gedragscomponenten
• het sociaal-emotioneel functioneren (ASS)
• sociale vaardigheden en beperkingen
• de schoolse vaardigheden en mogelijke leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie en dysorthografie)
• analyse van gedragsproblemen en specifieke noden van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking
• psychomotorisch onderzoek

 

Multidisciplinaire groepspraktijk voor kinderen en jongeren