DOELGROEP

Kinderen van 0 tot 18 jaar met:

 • Ontwikkelingsproblemen (slaapproblemen, eetproblemen, …)
 • Psychomotorische problemen
 • Verstandelijke beperking
 • Leerproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Emotionele problemen en depressieve gevoelens
 • Sociale vaardigheidsproblemen
 • Angst problemen: angst in algemeen, sociale angst, faalangst
 • Vermoeden van ASS en ADHD
 • Vermoeden van leerproblemen:┬ádyslexie, disorthografie, dyscalculie, non verbal learning disabilit (nld)

Multidisciplinaire groepspraktijk voor kinderen en jongeren