VISIE

Als ouders kan je tegen problemen aanlopen bij je kleuter, lagere school kind of jongere waarvan je niet weet hoe ermee om te gaan. Ontwikkelingsstoornissen  bestaan in talrijke vormen en gradaties.
Een correcte, grondige en actiegerichte diagnose is daarom de eerste stap. ZILVERLING gaat met een multidisciplinair team op zoek naar mogelijke kind kenmerken en naar contextuele factoren die een ontwikkeling bemoeilijken. Vanuit verschillende professionele achtergronden wordt met een kind of jongere in gesprek gegaan en gebeurt een grondig testonderzoek en gedragsobservatie. In multidisciplinair overleg en in aanwezigheid van een kinderpsychiater, die eveneens het kind en de ouders ziet, wordt een advies geformuleerd. 
Alleen: hoe het daarna verder moet is een vraag waarmee veel opvoeders blijven worstelen.  ZILVERLING gaat door met interactieve begeleiding op de weg naar concrete mogelijkheden. Want hoe licht of donker de wolken van de diagnose ook zijn, er is altijd wel een zilveren randje waar kinderen, ouders en leerkrachten samen het beste van kunnen maken. Deze ontdekking is de tweede stap.
Na het inzicht ontstaat het uitzicht. ZILVERLING zorgt voor ondersteunende nazorg waarmee gezinnen en scholen op eigen kracht verder kunnen. Dit is de beslissende derde stap om de mogelijkheden van kleuter, kind of jongere te verzilveren.

Multidisciplinaire groepspraktijk voor kinderen en jongeren