ORTHOPEDAGOGISCHE-EN PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

  • Individuele begeleiding
  • Auti-coaching
  • Ouderbegeleiding: inzicht in problematiek, opvoedingsondersteuning
  • Groepssessies: sociale vaardigheden
  • Gezinssessies: interactie ouder-kind, problematiek van broers en zussen

Multidisciplinaire groepspraktijk voor kinderen en jongeren